Zvonička a pumpa na Baních

13.10.2014 23:12
Členové a členky okrašlovacího spolku se chtějí věnovat, vedle ostatních aktivit jako například úklid veřejného prostranství, čištění a zvelebování zbraslavských studánek, vybudování ohniště, vybudování turistického značení, soutěž Rozkvetlá Zbraslav atd., i zkrášlování zanedbaných...
13.12.2013 23:13
Městský úřad nechal na popud zbraslavského okrašlovacího spolku prořezat starý přerostlý jalovec u zvoničky v ul. K Vejvoďáku. Také byla upravena přilehlá mez a odvezena miniskládka, kterou sem někdo nakupil. Můžete sami posoudit, jak toto místo "prokouklo". Okrašlovací spolek tímto mnohokrát...

Štítky

Kontakt

Okrašlovací spolek Zbraslav Neumannova 1451/1
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 01553712
Číslo účtu: 261787884/0300
okra.spolek♠seznam.cz