Památková zóna

Historická Zbraslav se stala památkovou zónou

Dne 14. 4. 2014 prohlásilo Ministerstvo kultury historickou část Zbraslavi za památkovou zónu. Je to významné ocenění, které je uznáním historické a kulturní hodnoty původního centra Zbraslavi kolem náměstí a zámku, včetně Havlína. Nyní můžeme být na svoje město ještě více hrdí.  Ale tím by to pro nás nemělo skončit. Ocenění je nejen poctou, ale i velkým závazkem. Na uznání totiž nemáme žádnou zásluhu. Ne my, ale naši předkové se zasloužili o vznik architektonicky kvalitního souboru staveb, který svým umístěním při soutoku Vltavy s Berounkou tvoří harmonický celek.

Nyní bylo i státním orgánem uznáno, že naše město stojí za ochranu. V památkové zóně platí pravidla pro zachování charakteru lokality a jsou stanoveny zásady pro postih obce, která je nebude dodržovat. Dodržování pravidel ochrany památkové zóny musí hlídat kompetentní vedení obce. Je tu však další prostor, nehlídaný legislativou a mající pro vzhled památkové zóny stejný význam - veřejný prostor, námi všemi sdílený a využívaný, ve kterém se můžeme přihlásit k odkazu tvůrců oceněných památkových objektů. Stále v něm najdeme chodníky, jimiž prorůstá tráva, přetékající kontejnery a odpadkové koše, nevzhledné plakátovací plochy a polepené, často zdemolované autobusové zastávky, nefunkční městský informační systém. Přičiníme se, aby zítra tento veřejný prostor vypadal lépe?

Na existenci památkové zóny by mělo být vhodným způsobem upozorňováno. V roce 2015 se snad konečně bude realizovat bez zdůvodnění v minulosti zrušený projekt naučné stezky procházející z velké části právě památkovou zónou.  Pro Okrašlovací Spolek a všechny občany, ochotné něco pro obec udělat, je tu námětů více než dost. Je to výzva pro kompetentní městské orgány i dobrovolnou občanskou iniciativu.

A to ještě není všechno. Jak vyhoví podmínkám památkové zóny plánovaná výstavba v Panské zahradě? A co rozpadající se vzácná vila ve vyústění Bartoňovy ulice na náměstí nebo spící projekt revitalizace nábřeží nahrazený parkovištěm? A nejsou plánované laguny u Lahovic náhodou také v chráněné oblasti?  To už je nad síly Spolku, ale budeme to sledovat a zveřejňovat vše, co se kolem těchto projektů děje nebo neděje. V textu vyhlášení památkové zóny je uvedeno, že Ústav památkové péče do tří měsíců od vyhlášení vypracuje podrobný plán památkové zóny. Nechceme tak dlouho čekat, a proto jsme připravili pro informaci občanů plánek zóny, který je pro rozhodování a přípravu akcí v zóně postačující.

 

 

Štítky

Kontakt

Okrašlovací spolek Zbraslav Neumannova 1451/1
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 01553712
Číslo účtu: 261787884/0300
okra.spolek♠seznam.cz