Strategický plán 2014

Rozvaha o území městské části Praha – Zbraslav
pro dobrou správu města je důležité mít vizi a plán k jejímu naplnění          

Rádi bychom navázali na dobrou spolupráci při veřejné diskuzi o metropolitním plánu a dovolujeme si obrátit se na Vás i nyní. Vaše znalosti prostředí a konkrétní poznatky a problémy denního života na Zbraslavi jsou cenným příspěvkem k poznání názorů na uspořádání města a pro plánování jeho budoucnosti. Jde přeci o náš život v našem městě. V případě vašeho zájmu o spolupráci na dále uvedených dokumentech nás, prosím, kontaktujte na adrese
zuzana.vejvodova@mc-zbraslav.cz

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha) je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Zpracovává strategické urbanistické a územně rozvojové dokumenty. Při tomto odborném procesu se IPR snaží o srozumitelnou a otevřenou komunikaci s městskými částmi, odbornou i laickou veřejností. V současné době IPR zpracovává podklady pro aktualizaci Strategického plánu Prahy a ke spolupráci přizval i jednotlivé městské části.

Více informací o institutu najdete na http://www.uppraha.cz.

Nyní IPR vyzval městské části ke zpracování dokument Rozvaha o území městské části. Jeho cílem je aktualizovat územní příležitosti, možnosti a záměry v MČ. Smyslem není získat faktografická data, ale využít lokální znalost území a poznat názor a představy městské části o jejím směřování do budoucnosti. V prvním kroku se jedná o pojmenování různých jevů (struktura města, krajina, sociální aspekty, komunitní život atd.)  na území MČ a to ve třech úrovních - hodnoty současného stavu, problémy a nedostatky, potenciály pro rozvoj. Pro práci slouží poměrně jednoduchá metodika. Není nutné, aby daný dokument byl schválen zastupitelstvem či radou, ale je žádoucí, aby byl zpracován v širší skupině lidí, jejichž názory mohou být leckdy protichůdné. Dobrým výchozím podkladem je Strategický plán MČ Praha – Zbraslav, na jehož zpracování se podílela řada občanů.

Více informací najdete na http://www.uppraha.cz/clanek/192/pro-mestske-casti

Štítky

Kontakt

Okrašlovací spolek Zbraslav Neumannova 1451/1
156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ: 01553712
Číslo účtu: 261787884/0300
okra.spolek♠seznam.cz